Gebruikers van Buurtcentrum Nieuwdorp

Er is inmiddels al een grote groep organisaties die bij tijd en wijle gebruik maken van Buurtcentrum Nieuwdorp.

Onderstaand een opsomming van een aantal organisaties en de activiteiten die zij regelmatig organiseren in het buurtcentrum. 

 

Steunpunt Mantelzorg

Elke woensdag van 10:00 tot 12:00 uur is de spreekkamer voor Steunpunt Mantelzorg. Heeft u vragen met betrekking tot mantelzorg, loop dan eens binnen bij Pia Bronckhorst, mantelzorgconsulente, voor vrijblijvende informatie.   

 

Steunpunt Mantelzorg gebruikt Buurtcentrum Nieuwdorp voor een aantal bijeenkomsten als;

  • de Mantelzorgsalon
  • Contactgroep GGZ 
  • meerdere cursussen en workshops voor Mantelzorgers.

Ook hierover meer informatie in onze agenda. of op www.mantelzorgzuid.nl


Partners in Welzijn

Op woensdag van 10:00 tot 12:00 uur kunt u in het Buurtcentrum ook terecht voor een gesprek met de Hans de Ridder, maatschappelijk werker van Partners in Welzijn.

 

Verder organiseert Partners in Welzijn met regelmaat cursussen en bijeenkomsten in Buurtcentrum Nieuwdorp.

 

Kijk hiervoor op onze agenda.

 

Elke woensdag van 10:00 - 12:00 WELZIJNS-inloop samen met Steunpunt Mantelzorg en MEE Zuid Limburg. 

Voedselbank

De Voedselbank Limburg-Zuid heeft in een van de ruimtes van het Buurtcentrum haar uitgiftepunt voor Stein.

 

Wekelijks kunnen mensen uit de gemeente Stein die aanspraak maken op ondersteuning hier terecht voor hun levensmiddelenpakket.

 

Meer informatie via

limburg-zuid.voedselbankennederland.nl

 

 


Hulpmiddelendepot Buurtzorg

Buurtzorg Stein-Urmond kreeg een aantal jaar geleden de vraag naar hulpmiddelen van cliënten. Omdat zij zagen dat bij andere cliënten hulpmiddelen "onder het stof" lagen, zijn zij gaan optreden als hulpmiddelen makelaar. Al snel moesten zij op zoek naar een opslagmogelijkheid voor de geschonken hulpmiddelen. In samenwerking met de Gemeente Stein is  het depot ontstaan onder de naam "Hulpmiddelen van mensen uit Stein voor mensen uit Stein".   

Informatie over uitleen bij de teams van Buurtzorg of de  vrijwillige beheerder van het depot.

Telefoon 06-24268143

Kunstcollectief Nieuwdorp

Een groep beeldende kunstenaars maakt  gebruik van 2 ruimtes binnen Buurtcentrum Nieuwdorp om hun ideeën om te zetten in  kunstwerken uit steen en hout. 

Gestart met 8 personen bestaat de groep inmiddels uit 11 regelmatige gebruikers. 

 

In samenwerking met Kunstcollectief Nieuwdorp organiseren wij workshops waar u uw creativiteit de vrije loop kunt laten gaan. Check onze Nieuws-pagina voor actuele informatie.   

 

 

 

 

 

Friday Night Magic

Op vrijdagavond is de aula het domein van de dames en heren die het kaartspel Magic the Gathering spelen. Een futuristisch kaartspel voor fervente gamers die NIET achter een computerscherm willen zitten, maar gezamenlijk willen spelen.   

 

 Stg MEE Zuid Limburg

MEE maakt meedoen mogelijk, Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. MEE is er voor mensen die hierin door hun beperking of kwestbaarheid worden belemmerd. Wij zijn er ook voor de mensen om hen heen.

 

Elke woensdag van 10:00 - 12:00   WELZIJNS-inloop samen met Steunpunt Mantelzorg en Partners in Welzijn. 

WEGGOOIEN?         MOOI NIET!

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren, Op de locatie is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elctrische apparaten, fietsen, speelgoed etc.. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en -vaardigheden op allerlei gebied, 

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundige aan de slag. Zo valt er altijd iets te leren. 

Wie niets heeft oom te repareren, neemt een kop kofie of thee, Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. 

 

Elke eerste zaterdag van de maand bent u tussen 10:00 en 12:00 uur welkom in Buurtcentrum Nieuwdorp.

Onderstaand een link naar de opnames die Stein Lokaal heeft gemaakt tijdens een Repair Café. 

 

Vrouwencentrum Stein

Het Vrouwencentrum Stein heeft tot doel vrouwen uit Stein te helpen bij hun ontplooien en ontwikkelingskansen binnen de samenleving. Er gaat speciale aandacht uit naar vrouwen met een andere culturele achtergrond, die door taalachterstand of het ontbreken van een opleiding en participatiemogelijkheden, niet of beperkt kunnen integreren in de samenleving.

Deze vrouwen zijn binnen het Vrouwencentrum Stein welkom als deelnemer binnen het activiteitenaanbod en als vrijwilliger binnen de organisatie op uitvoerend en bestuurlijk niveau.    

 

Ook beoogd het Vrouwencentrum Stein betrokken gezinsleden te activeren om deel te nemen aan activiteiten die niet specifiek op vrouwen gericht zijn.


Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp

 

Onze doelstelling is gelijk aan de doelstelling van stichting Buurtwerk Nieuwdorp. Wij richten ons op de organisatie van activiteiten binnen het buurtcentrum ter verhoging van de sociale cohesie van de wijk. 

Wat wij zoal doen staat beschreven op deze website