Nieuws

Dit jaar is het alweer 5 jaar geleden dat wij als Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp de sleutel van de voormalige Don Boscoschool in ontvangst te nemen, om deze leegstaande school om te bouwen naar een buurtcentrum voor de wijk Nieuwdorp. Na een aantal weken van noeste arbeid door vele Nieuwdorpse vrijwilligers, kon  onze Burgemeester op 

5 juni 2017 de deuren van Buurtcentrum Nieuwdorp officieel openen. 

De afgelopen jaren verliepen,, mede door het Corina-virus,  anders dan gedacht. Zagen wij de eerste jaren het aantal activiteiten alleen maar toenemen, tot een prachtig aantal van meer dan 1000 activiteiten eind 2019.  In 2020 mochten wij nog maar de helft van het aantal activiteiten noteren, 2020 was, door lock-downs en beperkingen  nog dramatischer. Gelukkig mogen wij momenteel weer van een stijgend aantal activiteiten spreken en ook het aantal bezoekers van de activiteiten is weer aan het stijgen, Een mooie progressie die, naar wij hopen, blijft doorgaan. 

Maar al vijf jaar aan de weg timmeren in Nieuwdorp willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan, Na de zomervakantie  willen wij de week van 19 tot en met 24 september betitelen als "Feestweek". Een week met extra en feestelijke activiteiten voor de bewoners van onze mooie wijk Nieuwdorp. 

Hou onze website en Facebook pagina in de gaten voor meer details. 

 

 

 ZATERDAG 30 APRIL 

Organiseerden wij in samenwerking met een aantal leden van Kunstcollectief Nieuwdorp een Mergelworkshop.
Vandaag mochten wij 9 kunstenaars in spe begroeten.

Hiernaast ziet u de resultaten van een dag noeste arbeid.

Zo ziet u maar weer, dat in iedereen een kunstenaar schuil gaat.

 

Een super geslaagde dag met veel lof van de deelnemers voor de  organisatie.

En dat het geslaagd was zag je aan de blijde gezichten van de deelnemende kids.

Eens iets anders in de wijk en inclusief een heerlijke zelfgemaakte pizza van DOMINO's ook nog eens helemaal gratis. 

 

Wellicht dat een eventuele 2e editie een groter aantal deelnemers trekt waardoor wij meer kinderen in Nieuwdorp blij kunnen maken. 

Heb jij ideeën of wil jij met The New Generations meedenken over, of meehelpen met plannen voor de toekomst stuur even een mail en jij mag meedenken en meehelpen met toekomstige activiteiten voor de jeugd in Nieuwdorp. 

Een korte impressie van de  jonderenddag van 14 mei 2022

 

Zondag 15 mei, een stralend zonnige dag, voor Nieuwdorp een drukke dag met vele opritten, 

voortuinen en garage gevuld met spullen die verkocht mochten worden. 

Ruim 120 verkoopadressen dat betekend dat elk 10e huis in Nieuwdorp interessant was voor koopjeszoekers. 

En koopjeszoekers waren er voldoende. Even na achten stonden de eerste gegadigden zich al te vergapen aan de uitgestalde spullen. Zo waren ruim voor de officiële opening van 10:00 uur al vele spullen van eigenaar gewisseld. 

 

Een succes, mede door het prachtige weer,  maar zeker voor herhaling vatbaar. Dus inwoners van Nieuwdorp start maar weer te verzamelen voor de volgende GARAGE-SALE.

 

Buurtcentrum Nieuwdorp kan weer vier jaar door

Buurtcentrum Nieuwdorp kan weer vier jaar door

Dinsdag 29 maart heeft het college van B&W van de gemeente Stein besloten om Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp weer voor vier jaar subsidie te geven. De subsidie bedraagt 15.000 euro per jaar en gaat met name op aan klein onderhoud, energie en water.

Servi Janssen, penningmeester Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp: “Hier zijn we erg blij mee want deze plek is echt van meerwaarde in deze wijk, zeker nu weer meer mag na het Coronatijdperk.”.

 

Vijfjarig jubileum

Het buurtcentrum Nieuwdrop is 6 juni 2017 feestelijk geopend en ontstaan vanuit een burgerinitiatief in de voormalige Don Bosco basisschool aan de Bergenkenstraat. “Nu kunnen we met een gerust hart een jubileumfeestje vieren”, aldus voorzitter Henk van Mulken. “Niet alleen voor ons als stichting is het fijn, maar ook partijen als de Voedselbank, het hulpmiddelendepot van Buurtzorg en het Kunstcollectief die in het centrum zitten, kunnen weer even vooruit”, vult de voorzitter aan.

 

Een nieuw Bruisend hart

De stichting, gemeente, Vivantes en Zaam Wonen zijn bezig om te komen tot een nieuw ‘bruisend hart’ van de wijk.

“Want de school is bijna afgeschreven. Dat merken we aan de oplopende energiekosten”, aldus Servi.

 

Die nieuwe invulling van het centrumgebied gaat gepaard met woningbouw, ontmoeting en zorg op de plek van de school en de kerk.

Dit project ‘Bruisend Hart’ is een onderdeel van het Wijkactieprogramma (WAP) Nieuwdorp. Aan deze plannen wordt nu nog gerekend en getekend.

De verwachting is dat een haalbaar ontwerp dit jaar (2022) met de klankbordgroep Bruisend Hart, de wijk en met de gemeenteraad wordt besproken.

Wethouder Joep Ummels, voorzitter Stuurgroep WAP Nieuwdorp: “Vier jaar subsidie geeft Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp de continuïteit en het hele project Bruisend Hart de ruimte die het nodig heeft. Het gaat hier namelijk om een veelomvattend plan met meerdere partijen, en dat heeft tijd nodig om tot ontwikkeling te komen.”  

 

Interesse in meer informatie over WAP Nieuwdorp? Kijk op www.gemeentestein.nl/nieuwdorp

 

Foto gemaakt bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor het Bruisend Hart.

Ondertekend namens Gemeente Stein door wethouder Joep Ummels, Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp door Henk van Mulken, voorzitter, Vivantis zorggroep en woningvereniging Zaam Wonen door Karel Smitmans, directeur 

 

Onderstaand de film die gemaakt is ter informatie over het Wijk Actie Programma in het kader van de renovatie van de wijk Nieuwdorp

 

Wijkmarkt 22 februari 2022

 

Op zaterdag 22 februari 2022 werden de bewoners van de te renoveren woningen in Nieuwdorp uitgenodigd voor een Wijkmarkt in het Buurtcentrum.

Tijdens de wijkmarkt werd door de gemeente Stein en Zaam Wonen de voorgenomen plannen voor renovatie van de wijk gepresenteerd.

 

De mededeling van sloop van een aantal woningen had een paar weken geleden bij vele inwoners een zeer emotionele impact.

De presentatie van de plannen voor meer groen, een betere en veiligere verkeerssituatie en het plan van sloop naar levensloop heeft bij vele de 180 bezoekers bijgedragen tot een andere kijk op het plan.

 

Zaam Wonen legt in bijgaande folder de plannen nog eens uit.

 

 

In het Buurtcentrum zijn de plannen tentoongesteld en kunt u deze inzien. Voor meer tekst en uitleg kunt u op dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur terecht in het huis van de Toekomst aan de Crostolostraat 10. 

 

Rijksbijdrage toegekend voor Nieuwdorp

Vrijdag 16 juli 2021

De Westelijke Mijnstreek krijgt ruim 5 miljoen van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het toekomstbestendig maken van twee wijken. Het gaat om 3,7 miljoen voor verduurzaming van 251 woningen in Geleen-Zuid/Kluis en het milieubewust herinrichten van straten. Voor het wijkactieprogramma (WAP) van de Steinse wijk Nieuwdorp is uit het Volkshuisvestingsfonds een bijdrage van 1,6 miljoen euro voorzien voor verduurzaming van woningen en het verbeteren van de leefomgeving.

Nieuwdorp Wijkactieprogramma

Het wijkactieprogramma om Nieuwdorp toekomstbestendig te maken is gebaseerd op 4 thema’s, te weten:

  1. Aanpak van woningvoorraad in het zuidoostelijke kwadrant tot een toekomstbestendig en duurzaam woningbezit (dit betreft het gebied rond de Woeringenstraat);
  2. Realiseren van bruisend hart van de wijk (bundeling van commerciële, maatschappelijke en woonfuncties);
  3. Aanpak van sociale problematieken in de wijk (investeren in kracht en zelfredzaamheid van bewoners, huishoudens, gezinnen);
  4. Duurzaamheidsaanpak m.b.t. energetische verduurzaming en levensloopbestendigheid van woningvoorraad en aanwezige overige gebouwen.

Volkshuisvestingsfonds

Het Volkshuisvestingsfonds heeft betrekking op thema 1: De aanpak van de woningvoorraad. Het betreft de verduurzaming van 73 (particuliere) woningen, aanpak van de openbare ruimte (o.a. klimaatbestendiger maken) en upgraden van achterpaden. Zaam Wonen en gemeente betrekken huurders en particuliere woningeigenaren actief bij de verdere ontwikkeling van dit zuidoostelijke kwadrant.

Meer informatie op www.gemeentestein.nl/nieuwdorp

Wensen

Bovenop de 43 miljoen euro die de gemeente (5 miljoen euro) en Zaam Wonen (38 miljoen euro) gezamenlijk in dit wijkgedeelte willen investeren, is deze rijksbijdrage van 1,6 miljoen euro een welkome aanvulling waardoor meer wensen van betrokken partijen kunnen worden ingevuld.

Belangrijke steun in de rug

‘Deze rijksbijdrage is een enorme steun in de rug voor de geplande meerjarige unieke gebiedsgerichte aanpak om een deel van de wijk Nieuwdorp toekomstbestendig te maken’, aldus wethouder Danny Hendrix (Volkshuisvesting) en wethouder Joep Ummels (Voorzitter stuurgroep WAP Nieuwdorp).

‘Het is fantastisch dat we na 5 jaar voorbereiding een bijdrage kunnen ontvangen van het Rijk. Het is een erkenning van alle inspanningen die bewoners en organisaties tot nu toe hebben gedaan. De extra middelen maken het mogelijk om de wijk integraal aan te pakken. Dat wil zeggen met huurders én woningeigenaren samen werken aan een duurzame wijk, waarin niet alleen de woningen, maar ook de woonomgeving kan worden aangepakt’ , aldus Karel Smitsmans, directeur-bestuurder van woonstichting Zaam Wonen.

 

 

Deze pagina gaat over het Wijkactieprogramma Nieuwdorp (een initiatief van wijkbewoners, Zaam Wonen en de gemeente) om je te informeren over actuele opgaven en vraagstukken in de wijk. Zo weet je wat er speelt in jouw buurt én waar je de komende periode zelf aan kunt deelnemen. 

 

Zichtbaar

Alles wat voor en door inwoners wordt gedaan, willen we iedereen laten weten. Om de ontwikkelingen en voortgang van de activiteiten in Nieuwdorp zichtbaar te maken, zijn er voorbereidingen getroffen om borden en banieren te plaatsen. De ontwerpen zijn klaar en de vergunning om deze te plaatsen is aangevraagd. De borden komen in de Van der Marckstaat en bij de kerk. De banieren komen in de Merodestaat en Suttnerstraat. Maar daarnaast brengen we activiteiten in beeld  via www.datmaaktsteinvoormij.nl/verhalen/kernen/nieuwdorp en ontvang je als inwoner een paar keer per jaar een flyer op de deurmat.

 

Hieronder lees je meer over de thema's waar we samen aan werken.

 

Bruisend hart

Voor een toekomstbestendig Nieuwdorp is een bruisend wijkcentrum gewenst. Dat hebben inwoners van Nieuwdorp destijds aangegeven. Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe zo’n bruisend wijkcentrum gerealiseerd kan worden; een plek waar inwoners, bezoekers en ondernemers zich thuis voelen.

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid raakt iedereen. Als we echt wat willen veranderen, moeten we dat sámen doen: overheid, ketenpartners, bedrijfsleven en inwoners.

 

360 graden Nieuwdorp

Wat kom je dagelijks tegen en hoe zie jij jouw toekomst in de wijk? Dat zijn enkele vragen die we komende weken gaan stellen tijdens straatinterviews of tijdens de gesprekken op afspraak.

 

Aanpak Woningvoorraad

Hoe zorgen we ervoor dat je ook in de toekomst prettig en graag in Nieuwdorp woont? Door de wijk en jouw woning goed te onderhouden en te laten voldoen aan de eisen van de tijd. Samen met inwoners gaat Zaam Wonen hiermee aan de slag.