Nieuws

Wij mogen weer, en kunnen meer!

De versoepelingen gaan snel en wij mogen weer.

Vanaf 1 juni zijn wij weer langzaam gestart met onze activiteiten.

 

Vanaf 1 september gaan wij weer een aantal extra activiteiten opstarten, zoals:

  • Inloop in de huiskamer op donderdag- en vrijdagmiddag van 13:30 tot 15:30. Voorlopig zal de (tijdelijke) huiskamer gesitueerd blijven in de aula. Dit in verband met de nog steeds geldende regel van 1,5 meter afstand houden. 
  • Muziekmiddag op de 3e maandag van de maand. Onze huis DJ Chritien zal weer voor gezellige muziek zorgen. 
  • Wijk-ontbijt op 1e en 3e woensdag van de maand (inschrijven in de huiskamer)
  • Recept voor een goede buur(t), samen koken, samen eten. Kortom een gezellig samenzijn op de vrijdagochtend van 10:00 tot 13:00 uur (inschrijven in de huiskamer)
  • Ons maandelijks Repair-Café start weer op zaterdag 2 oktober a.s..

U bent van harte welkom.

Kunstketting

Zaterdag 11 en zondag 12 september is in groot Stein weer het 2 jaarlijks fiets- en wandelfestijn Kunstketting. 

Amateur kunstenaars uit de gemeente Stein tonen op diverse locaties binnen de gemeente hun kunstwerken. 

 

De leden van Kunstcollectief Nieuwdorp zullen naast hun eigen werk ook werken van diverse gast-kunstenaars tentoonstellen in Buurtcentrum Nieuwdorp. 

 

In het Buurtcentrum kunt u naast de vele mooie kunstwerken ook genieten van een lekkere kopkoffie en stuk vlaai. 

 

 

Zet de data in uw agenda zaterdag 11 en zondag 12 september KUNSTKETTING

Rijksbijdrage toegekend voor Nieuwdorp

Vrijdag 16 juli 2021

De Westelijke Mijnstreek krijgt ruim 5 miljoen van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het toekomstbestendig maken van twee wijken. Het gaat om 3,7 miljoen voor verduurzaming van 251 woningen in Geleen-Zuid/Kluis en het milieubewust herinrichten van straten. Voor het wijkactieprogramma (WAP) van de Steinse wijk Nieuwdorp is uit het Volkshuisvestingsfonds een bijdrage van 1,6 miljoen euro voorzien voor verduurzaming van woningen en het verbeteren van de leefomgeving.

Nieuwdorp Wijkactieprogramma

Het wijkactieprogramma om Nieuwdorp toekomstbestendig te maken is gebaseerd op 4 thema’s, te weten:

  1. Aanpak van woningvoorraad in het zuidoostelijke kwadrant tot een toekomstbestendig en duurzaam woningbezit (dit betreft het gebied rond de Woeringenstraat);
  2. Realiseren van bruisend hart van de wijk (bundeling van commerciële, maatschappelijke en woonfuncties);
  3. Aanpak van sociale problematieken in de wijk (investeren in kracht en zelfredzaamheid van bewoners, huishoudens, gezinnen);
  4. Duurzaamheidsaanpak m.b.t. energetische verduurzaming en levensloopbestendigheid van woningvoorraad en aanwezige overige gebouwen.

Volkshuisvestingsfonds

Het Volkshuisvestingsfonds heeft betrekking op thema 1: De aanpak van de woningvoorraad. Het betreft de verduurzaming van 73 (particuliere) woningen, aanpak van de openbare ruimte (o.a. klimaatbestendiger maken) en upgraden van achterpaden. Zaam Wonen en gemeente betrekken huurders en particuliere woningeigenaren actief bij de verdere ontwikkeling van dit zuidoostelijke kwadrant.

Meer informatie op www.gemeentestein.nl/nieuwdorp

Wensen

Bovenop de 43 miljoen euro die de gemeente (5 miljoen euro) en Zaam Wonen (38 miljoen euro) gezamenlijk in dit wijkgedeelte willen investeren, is deze rijksbijdrage van 1,6 miljoen euro een welkome aanvulling waardoor meer wensen van betrokken partijen kunnen worden ingevuld.

Belangrijke steun in de rug

‘Deze rijksbijdrage is een enorme steun in de rug voor de geplande meerjarige unieke gebiedsgerichte aanpak om een deel van de wijk Nieuwdorp toekomstbestendig te maken’, aldus wethouder Danny Hendrix (Volkshuisvesting) en wethouder Joep Ummels (Voorzitter stuurgroep WAP Nieuwdorp).

‘Het is fantastisch dat we na 5 jaar voorbereiding een bijdrage kunnen ontvangen van het Rijk. Het is een erkenning van alle inspanningen die bewoners en organisaties tot nu toe hebben gedaan. De extra middelen maken het mogelijk om de wijk integraal aan te pakken. Dat wil zeggen met huurders én woningeigenaren samen werken aan een duurzame wijk, waarin niet alleen de woningen, maar ook de woonomgeving kan worden aangepakt’ , aldus Karel Smitsmans, directeur-bestuurder van woonstichting Zaam Wonen.

 

 

Deze pagina gaat over het Wijkactieprogramma Nieuwdorp (een initiatief van wijkbewoners, Zaam Wonen en de gemeente) om je te informeren over actuele opgaven en vraagstukken in de wijk. Zo weet je wat er speelt in jouw buurt én waar je de komende periode zelf aan kunt deelnemen. 

 

Zichtbaar

Alles wat voor en door inwoners wordt gedaan, willen we iedereen laten weten. Om de ontwikkelingen en voortgang van de activiteiten in Nieuwdorp zichtbaar te maken, zijn er voorbereidingen getroffen om borden en banieren te plaatsen. De ontwerpen zijn klaar en de vergunning om deze te plaatsen is aangevraagd. De borden komen in de Van der Marckstaat en bij de kerk. De banieren komen in de Merodestaat en Suttnerstraat. Maar daarnaast brengen we activiteiten in beeld  via www.datmaaktsteinvoormij.nl/verhalen/kernen/nieuwdorp en ontvang je als inwoner een paar keer per jaar een flyer op de deurmat.

 

Hieronder lees je meer over de thema's waar we samen aan werken.

 

Bruisend hart

Voor een toekomstbestendig Nieuwdorp is een bruisend wijkcentrum gewenst. Dat hebben inwoners van Nieuwdorp destijds aangegeven. Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe zo’n bruisend wijkcentrum gerealiseerd kan worden; een plek waar inwoners, bezoekers en ondernemers zich thuis voelen.

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid raakt iedereen. Als we echt wat willen veranderen, moeten we dat sámen doen: overheid, ketenpartners, bedrijfsleven en inwoners.

 

360 graden Nieuwdorp

Wat kom je dagelijks tegen en hoe zie jij jouw toekomst in de wijk? Dat zijn enkele vragen die we komende weken gaan stellen tijdens straatinterviews of tijdens de gesprekken op afspraak.

 

Aanpak Woningvoorraad

Hoe zorgen we ervoor dat je ook in de toekomst prettig en graag in Nieuwdorp woont? Door de wijk en jouw woning goed te onderhouden en te laten voldoen aan de eisen van de tijd. Samen met inwoners gaat Zaam Wonen hiermee aan de slag.