Nieuws

COVID-19 Update

INLOOP Partners in Welzijn in Buurtcentrum Nieuwdorp

Woensdag 23 december 10:00 tot 12:00 uur,

Woensdag 30 december 14:00 tot 16:00 uur.

 

Rabo ClubSupport

Rabobank Zuid-Limburg West

Vanaf 5 oktober kun jij je stem uitbrengen op Buurtcentrum Nieuwdorp.

Ben je lid van de Rabobank, dan kun jij tussen 5 en 25 oktober je stem uit brengen op een lokale club en/of vereniging, dus ook op Buurtcentrum Nieuwdorp. Elke stem is goed een geldelijke bijdrage van de Rabobank aan de betreffende club of vereniging. Met dit geld kunnen wij als buurtcentrum weer leuke activiteiten opzetten voor de bezoekers van ons buurtcentrum Samen voor elkaar. 

Wij willen iedereen bedanken die ons in de RABO CLUBSUPPORT gesteund heeft van harte bedanken.

Opbrengst dit jaar € 137,45.

 

LADYS ONLY ZWEMMEN 

Is door zwembad Steinerbos opgezet door een initiatief van een aantal dames van Vrouwencentrum Stein.

 in samenwerking met zwembad Stienerbos opgezet. 

 

Het Vrouwencentrum Stein heeft tot doel vrouwen uit Stein te helpen bij het ontplooien en bieden van ontwikkelingskansen binnen de samenleving.

 

Ook Vrouwencentrum Stein heeft haar thuisbasis binnen Buurtcentrum Nieuwdorp. 

 

 

 

Deze pagina gaat over het Wijkactieprogramma Nieuwdorp (een initiatief van wijkbewoners, Zaam Wonen en de gemeente) om je te informeren over actuele opgaven en vraagstukken in de wijk. Zo weet je wat er speelt in jouw buurt én waar je de komende periode zelf aan kunt deelnemen. 

 

Zichtbaar

Alles wat voor en door inwoners wordt gedaan, willen we iedereen laten weten. Om de ontwikkelingen en voortgang van de activiteiten in Nieuwdorp zichtbaar te maken, zijn er voorbereidingen getroffen om borden en banieren te plaatsen. De ontwerpen zijn klaar en de vergunning om deze te plaatsen is aangevraagd. De borden komen in de Van der Marckstaat en bij de kerk. De banieren komen in de Merodestaat en Suttnerstraat. Maar daarnaast brengen we activiteiten in beeld  via www.datmaaktsteinvoormij.nl/verhalen/kernen/nieuwdorp en ontvang je als inwoner een paar keer per jaar een flyer op de deurmat.

 

Hieronder lees je meer over de thema's waar we samen aan werken.

 

Bruisend hart

Voor een toekomstbestendig Nieuwdorp is een bruisend wijkcentrum gewenst. Dat hebben inwoners van Nieuwdorp destijds aangegeven. Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe zo’n bruisend wijkcentrum gerealiseerd kan worden; een plek waar inwoners, bezoekers en ondernemers zich thuis voelen.

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid raakt iedereen. Als we echt wat willen veranderen, moeten we dat sámen doen: overheid, ketenpartners, bedrijfsleven en inwoners.

 

360 graden Nieuwdorp

Wat kom je dagelijks tegen en hoe zie jij jouw toekomst in de wijk? Dat zijn enkele vragen die we komende weken gaan stellen tijdens straatinterviews of tijdens de gesprekken op afspraak.

 

Aanpak Woningvoorraad

Hoe zorgen we ervoor dat je ook in de toekomst prettig en graag in Nieuwdorp woont? Door de wijk en jouw woning goed te onderhouden en te laten voldoen aan de eisen van de tijd. Samen met inwoners gaat Zaam Wonen hiermee aan de slag.

 

 

360 graden Nieuwdorp

  

Samen sterk in Nieuwdorp

Corona heeft een flinke impact op mensen. Het sociale leven kwam opeens stil te liggen en het is voor velen nog steeds een lastige tijd. Gelukkig ontstonden ook veel waardevolle acties : )

Het gesprek over jou & Nieuwdorp op sociaal gebied, gaan we weer oppakken!

 

Hoe?

We houden straatinterviews en gesprekken op afspraak in het Buurtcentrum Nieuwdorp.
We houden daarbij de Corona richtlijnen in acht. We houden 1,5 m afstand en we doen een ‘health check’. Je herkent ons aan onze naambadges.
 

Wanneer?

Van juli t/m september voeren we het gesprek met de wijk. Straatinterviews worden gehouden op diverse werkdagen én op zaterdag 11 juli en 29 augustus tussen 10-15 uur.

 

Meer info vind je op www.gemeentestein.nl/nieuwdorp