Nieuws

Door de nieuwe richtlijnen van regering, RIVM en GGD

zullen ook de activiteiten van het Buurtcentrum tot

28 april a.s.

geen doorgang vinden. 

 

CORONA VIRUS

Als bestuur van Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp hebben wij besloten ons te conformeren aan de richtlijnen van de Overheid, RIVM en GGD.

Daarom zijn alle openbare activiteiten binnen Buurtcentrum Nieuwdorp per

14 maart 2019 tot nader order stopgezet. 

Wij zullen de richtlijnen op de voet volgen en u via onze website informeren over ontwikkelingen rondom de Corona-impact voor ons buurtcentrum.

 

De activiteiten van het uitgiftepunt van de Voedselbank en het hulpmiddelendepot van Buurtzorg zullen voorlopig doorgaan. Er zullen hier wel strengere hygiëne-maatregels van kracht zijn. 

Cheque Jan Linders Fonds

Stein 15 januuari 2020

 

Vanochtend mochten wij bij Jan Linders Stein een mooie cheque ophalen als ondersteuning van onze activiteiten voor onze buurtbewoners. 

Uit handen van vestigingsmanager Erik Gubbels ontvingen wij een mooie cheque ter waarde van 

€ 1.353,=.

Jan Linders Fonds, medewerkers van Jan Linders Stein en iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan dit mooie bedrag, HARTELIJK BEDANKT

 

Hier kunnen wij weer een aantal mooie activiteiten met, voor en door onze buurtbewoners organiseren. 

Woensdag 18 december 2019

 

Vanochtend is ter gelegenheid van de 

1.000ste activitiet van 2019                            in Buurtcentrum Nieuiwdorp in een gezellig drukke huiskamer deze prachtige slagroomtaart aangesneden en met een lekker kopje koffie verorberd door bezoekers, gebruikers en speciale gasten van ons buurtcentrum. 

De inloop in de huiskamer vanochtend was onze 1.000e activiteit voor 2019. 

Voor iedereen die hier het afgelopen jaar een bijdrage aan heeft geleverd, klein of groot.  

 

BEDANKT Bestuur Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp

Kinderen zoeken kleding uit op de eerste kinderkledingdag in Stein

Print
Kinderen zoeken kleding uit op de eerste kinderkledingdag in Stein

Afbeelding: Annemiek Mommers

Voor het eerst werd woensdag in Stein een kinderkledingdag georganiseerd voor kinderen uit gezinnen met geldzorgen.

127 kinderen uit 54 gezinnen die bij de Kredietbank Limburg staan ingeschreven, konden woensdag samen met hun ouders kleren uitkiezen bij het wijkcentrum in Nieuwdorp.

Volgens Cindy Westhovens van de organisatie was deze eerste editie een succes. „Iedereen was blij en tevreden met de mooie kleding, die bovendien ook van goede kwaliteit is.”

28 oktober wijkavond Nieuwdorp

‘Als inwoners hebben we de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd om Nieuwdorp een boost te geven. Toch zijn er nog genoeg uitdagingen! Dat is voor ons als DOP Nieuwdorp de aanleiding voor het opzetten van een actieprogramma voor de wijk Nieuwdorp. Kortom, een wijkactieprogramma’, zegt Henk van Mulken (voorzitter Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp).

Vorm

Eind 2018 en begin 2019 zijn we in gesprek gegaan met inwoners, verenigingen, ondernemers en instellingen over de toekomst van de wijk. Diverse signalen en wensen zoals bijvoorbeeld een levendig centrum, betere contacten in de wijk en het aanpassen van verouderde woningen werden daarbij genoemd. Al deze signalen hebben we samengebracht tot een aantal thema’s. Vervolgens hebben we in deze thema’s een prioritering aangebracht.

Vijf thema’s

De thema’s waar we ons komende jaren voor gaan inzetten zijn: ‘Bruisend Hart’, ’Duurzaamheid’, ’Aanpak huurwoningen’, ‘Communicatie’ en ‘Sociale kracht & kwetsbaarheid’. Wat deze thema’s precies inhouden, wat de doelen zijn, wie aan zet is en hoe we zaken gaan aanvliegen, zijn beschreven in voorlopige plannen. Dat is waar we de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest.

In gesprek met de wijk

Voordat de plannen van aanpak binnen de gemeente ter besluitvorming worden aangeboden, willen we deze met de wijk bespreken. Daarvoor wordt een wijkavond georganiseerd op maandag 28 oktober aanstaande in het Buurtcentrum Nieuwdorp. We starten om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom!

Samen werken aan de toekomst

Wij werken samen met medewerkers van Zaam Wonen, gemeente Stein, Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp en DOP Nieuwdorp aan het wijkactieprogramma. Het zijn uiteindelijk de inwoners die samen vorm geven aan de toekomst van onze wijk. Dus kom naar de wijkavond en de activiteiten die we gaan organiseren!

NIEUWDORP
Wensenlijstje voor een bruisend hart
Nieuwdorp is aan vernieuwing toe. De inwoners van de Steinse wijk nemen zelf de touwtjes in handen.
DOOR EMIL VISSER

Zorgwoningen, winkels, een gebedsruimte, een weekmarkt én horeca. Het liefst met terras. Ziedaar een greep uit het wensenlijstje van de inwoners van de Steinse wijk Nieuwdorp voor de nieuwe kern van de wijk.

Of alle wensen haalbaar zijn, dat moet nog blijven. Vaststaat dat Nieuwdorp dringend toe is aan een nieuw, bruisend hart. De Don Boscoschool staat al een tijdje leeg (voor de tijdelijkheid is het buurtcentrum hierin gevestigd) en de nabijgelegen Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenenkerk zal binnen twee of drie jaar aan de eredienst worden onttrokken. Wat overblijft is een flinke loze ruimte in de boezem van de wijk, die ligt ingeklemd tussen de A2, de A76 en het Julianakanaal.

Inwoners

Waar traditioneel de gemeente of een projectontwikkelaar de touwtjes in handen neemt om een dergelijk gapend gat naar eigen inzicht in te vullen, gaat het in Nieuwdorp anders. Inwoners van de wijk zitten met een hand aan het stuur. In de andere hand zit het wensenlijstje, waarop ook nog een buurtcentrum en een medisch centrum prijken. Samen met belanghebbenden, zoals het kerkbestuur, de gemeente, aanwonenden en ondernemers, wordt bekeken wat de beste invulling voor het terrein is. Cor Gabriëls van het Dorpsontwikkelingsplatform, wil over een half jaar enkele scenario’s klaar hebben.

Het project Nieuwdorp behelst overigens meer dan ‘slechts’ het nieuwe, bruisende hart. In het ‘ideale Nieuwdorp’ wordt ook gekeken naar de sociale samenhang in de wijk, waarbij een oplossing voor onder meer eenzaamheid en vergrijzing aangepakt moeten worden.

Ook woningcorporatie Zaam Wonen is bij de vorming van nieuwe ideeën betrokken. De woningstichting heeft 297 woningen in bezit, dat is bijna een kwart van alle huizen in Nieuwdorp. Directeur Karel Smitsmans erkent dat een deel van de panden verouderd is. Driekwart ervan is voor 1960 gebouwd. Tegelijk worden de huurders ook steeds ouder. De woningen voldoen kortom niet meer aan de huidige eisen.

„Er zijn andere woningtypen nodig”, zo zei Smitsmans deze week op een bewonersbijeenkomst. „Panden die zorg geschikt zijn met meer ruimte en bredere deuren.” Tegelijkertijd ziet Smitsmans in de wijk veel woningen en smalle straten, en tegelijk weinig groen en veel auto’s.

Ideeën

En dan gaat het nog niet eens over het duurzaam maken van de woningen. Sloop, renovatie, nieuwbouw; het kan allemaal. Maar voordat er iets gebeurt, vraagt Zaam Wonen ideeën van de mensen uit de wijk.

Het definitieve verbeterplan moet over pakweg een jaar klaar zijn. Het is een project dat zeker tot 2032 zal lopen en veel geld zal kosten. De weg naar een nieuw Nieuwdorp is een lange tocht, maar de eerste stappen zijn gezet.

Buurtcentrum Nieuwdorp voor 2019 goede doel Stichting Jan Linders Fonds

Jan Linders supermarkten bestond in 2013 50 jaar. In het kader van dit jubileum is de Stichting 'Jan Linders Fonds' opgericht. Een zelfstandig fonds dat dit jaar ruim 60 lokale doelen ondersteunt.

De lijfspreuk van onze oprichter, de heer Jan Linders, was: "Houd van de mensen, dan houden de mensen van jou." Het zit dus in de genen van Jan Linders supermarkten om actief betrokken te zijn bij de omgeving. Elke supermarkt is echt onderdeel van de wijk waarin ze gevestigd is. Het 50-jarig jubileum is een mooi moment om die band nog eens extra te versterken.

 

Al onze supermarkten, het servicekantoor en distributiecentrum hebben ieder een lokaal doel gekozen. Vanuit het Jan Linders Fonds wordt een financiële bijdrage aan deze goede doelen geleverd, de supermarkten zelf zetten zich in en ook ú kunt helpen.

Meer informatie over de stichting is te vinden op www.janlindersfonds.nl. 

Woensdag 18 september mochten wij uit handen van filiaalleider Marco Schroen van Jan Linders Stein een mooie cheque ontvangen als ondersteuning van onze activiteiten voor 2019. 

De waarde van de cheque € 448,65 een mooi bedrag om weer mooie dingen mee te realiseren. 

Jan Linders fonds, Jan Linders Stein en alle gulle gevers van harte bedankt.