Over Buurtcentrum Nieuwdorp

Buurtcentrum Nieuwdorp is ontstaan uit de activiteiten van DorpsOntwikkelingsProject in de gemeente Stein. Omdat elke wijk van Stein zijn eigen aanpak vergt zijn er meerdere DOP's actief in de gemeente Stein.

 

Het DOP is een methode met meerdere doelen:

  • Enerzijds meer contact en samenwerking in het dorp waardoor je effectiever kunt werken aan behoud van een sociaal en vitaal dorp.
  • Anderzijds wordt de afstand tussen de gemeente en inwoners kleiner en kan er samen worden gewerkt aan de invulling en uitvoering van beleid.

In juni 2015 is in de wijk Nieuwdorp huis aan huis een flyer bezorgd voor een informatiebijeenkomst op 8 juli 2015 in de MFC Merode. Deze informatiebijeenkomst werd door plm. 100 inwoners bezocht. Het resultaat van deze bijeenkomst was de aanmelding van 26 inwoners die wilden deelnemen in te vormen werkgroepen. Op 21 juli 2015 zijn deze werkgroepen door deze inwoners gevormd voor de volgende onderwerpen:

  • Wonen 
  • School/kerk
  • Openbare Ruimte 
  • Sociale Cohesie/ Leefbaarheid

Uiteindelijk is uit de werkgroep School/kerk de Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp ontstaan.

De andere werkgroepen zijn samengesmolten in de Stichting Buurtwerk Nieuwdorp

5 juni 2017 de burgemeester van Stein, Marion Leurs Mordang, opend Buurtcentrum Nieuwdorp officieel
5 juni 2017 de burgemeester van Stein, Marion Leurs Mordang, opend Buurtcentrum Nieuwdorp officieel