Over Buurtcentrum Nieuwdorp

Buurtcentrum Nieuwdorp is ontstaan uit de activiteiten van DorpsOntwikkelingsProject in de gemeente Stein. Omdat elke wijk van Stein zijn eigen aanpak vergt zijn er meerdere DOP's actief in de gemeente Stein.

 

Het DOP is een methode met meerdere doelen:

  • Enerzijds meer contact en samenwerking in het dorp waardoor je effectiever kunt werken aan behoud van een sociaal en vitaal dorp.
  • Anderzijds wordt de afstand tussen de gemeente en inwoners kleiner en kan er samen worden gewerkt aan de invulling en uitvoering van beleid.

In juni 2015 is in de wijk Nieuwdorp huis aan huis een flyer bezorgd voor een informatiebijeenkomst op 8 juli 2015 in de MFC Merode. Deze informatiebijeenkomst werd door plm. 100 inwoners bezocht. Het resultaat van deze bijeenkomst was de aanmelding van 26 inwoners die wilden deelnemen in te vormen werkgroepen. Op 21 juli 2015 zijn deze werkgroepen door deze inwoners gevormd voor de volgende onderwerpen:

  • Wonen 
  • School/kerk
  • Openbare Ruimte 
  • Sociale Cohesie/ Leefbaarheid

Uiteindelijk is uit de werkgroep School/kerk de Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp ontstaan.

De andere werkgroepen zijn samengesmolten in de Stichting Buurtwerk Nieuwdorp

5 juni 2017 de burgemeester van Stein, Marion Leurs Mordang, opend Buurtcentrum Nieuwdorp officieel
5 juni 2017 de burgemeester van Stein, Marion Leurs Mordang, opend Buurtcentrum Nieuwdorp officieel

Bestuurlijk traject

Mei 2015

Oprichting werkgroep School en Kerk met als doelstelling de voormalige Don Boscoschool voor de wijk te behouden als ontmoetingsplek voor wijkbewoners.

 

Vanaf de oprichting van de werkgroep tot eind 2016 hebben er vele overleggen, vergaderingen en besprekingen plaats om te onderzoeken wat er gedaan kan en moet worden om het gestelde doel te realiseren.  

Fysieke start

Januari 2017

Oprichting van de stichtingen Buurtcentrum en Buurtwerk Nieuwdorp. Beide stichtingen hebben de doelstelling om de

leefbaarheid in de wijk te bevorderen.

 

April 2017

Ondertekening gebruikersovereen-komst en start van de opknap en ombouwwerkzaamheden van de voormalige Don Boscoschool naar Buurtcentrum Nieuwdorp.

Opening

Juni 2017

Pinkstermaandag 5 juni 2017 is het eindelijk zover.

Onder grote publieke belangstelling opend burgemeester Marion Leurs-Mordang Buurtcentrum Nieuwdorp officieel en kunnen de vele activiteiten voor de wijk van start gaan.